.:: nabídka ::.


.:: novinky ::.


.:: cvičení ::.

Taijiquan ... ( Skryje / Odkryje ) text

Tchaj-ťi čchuan

Taijiquan vás vede k cestě, kterou můžete používat energii ke komunikování s přírodou, k vašemu tělesnému i duševnímu zdraví. Pojem Taijiquan lze interpretovat jako bojové umění využívající principů tchaj-t´i (jin a jang). Je důležité mít na paměti, že ačkoli je taiji cvičením pro zdraví, v první řadě bylo vytvořeno jako bojové umění.

Legenda říká, že Tchaj-ťi, prastará čínská cvičení, byla vytvořena čínským mistrem, který byl svědkem souboje hada s ptákem.

Taijiquan se stal uznaným pro svůj zdravotní a relaxační prospěch právě tak jako pro svou estetickou krásu. Současně jsou pohyby taijiquan přirozeně krásné, propracované a zdravě vitální. Proto je Taijiquan pokládáno za čínský kulturní poklad. Třpyt, který tento drahokam vydává, je bez hranic.

Kombinuje učení o dynamice (síla, energie, pohyb a vztah mezi nimi) s teoriemi tradiční čínské medicíny - postupným uvolněním zjemnit své pohyby, až se v nich nahromadí síla - pevnost. Důležitým principem je udržení harmonie mezi jemností a sílou. Při cvičení je dech, vědomí a pohyb neoddělitelně spojeny. Kombinace koordinovaných pohybů rukou, těla, očí a jednotlivých kroků bojových umění s technikami koncentrovaného vynaložení vnitřní síly a cvičení hlubokého dechu (Tao-jin a Tchuna).

Tchaj-t´i učí, nejen jak dobít energii, ale jak energii přeměnit, starou energii vypustit a novou vpustit. Energie se nesmí hromadit, musí cirkulovat. Když se člověk stále snaží dobít, je paradoxně čím dál víc unavený, protože ho právě unavuje, že to ohromné množství nashromážděné nové energie drží v těle.

Než začnete cvičit, je vhodné seznámit se se základními pojmy na kterých je založeno. Skutečné umění nepřichází díky rozvoji fyzické síly, ale především díky dokonalému porozumění a využití vnitřní síly - Čchi.
V části "Kořeny" se seznámíte s termíny, jako je čchi, pět elementů, wu-ťi, jin a jang, meridiány a energetické místa atd..

"Jediný princip, to je výchozí bod umění taijiquan, harmonická qi středu uvnitř břicha, to je tchaj-t´i." ( Sun Lutang )

Vnitřní bojové umění
Tchaj-ti čchuan je považován za "vnitřní" bojové umění, díky kombinaci dýchání se znalostmi vnitřního těla, používání centra "dantien" a energie qi. Historicky vychází ze starých taoistických principů yin a jang, navzájem se doplňujících protikladů. Pokud je Taijiquan cvičeno správně, jsou tyto principy vidět v podobě pohybů:
  • otvírání a zavírání
  • měkkosti a tvrdosti
  • expanzi a smrštění
  • rychlosti a pomalosti
  • plnosti a prázdnotě

Důležitým prvkem, na který se klade při cvičení veliký důraz, je aplikace kruhových pohybu ("energie navíjení hedvabí"), zlepšování stability a uvolněnosti, dýchání a klidnou mysl.
Druhy stylů
Na základě 32 forem obsažených v Jiguangově knize Zásady Taijiquan vytvořil Chen Wangting sestavu postupů pro toto cvičení. Chen Wangting spojil bojové umění s technikami Tao-jin (koncentrovaného vynaložení vnitřní síly) a Tchu-na (cvičení hlubokého dechu). Tato jedinečná vazba stála u zrodu všech stylů.
Historicky se Čchen vyvinul jako ucelený bojový systém. Postupem času bylo Tai-ji předáváno následujícím generacím a vzniklo několik dalších stylů, avšak vycházející ze stejných principů. Tak vznikl po prvním stylu Chen (Čchen) dnes nejrozšířenější styl Yang, dále Sun, Zhaobao, dva styly Wu a další.
Plnohodnotné bojové umění
Oblíbenost tchaj-t´i je způsobena převážně jeho léčebnými účinky, ale nemělo by se zapomínat na to, že se stále jedná o plnohodnotné bojové umění a při správném tréninku se dá velice dobře využít k boji. Cesta k bojovému využití je však dlouhá a vyžaduje pravidelné náročné cvičení sestav a přetlačování rukou (tuej shou) po dobu několika let.


Čchen ... ( Skryje / Odkryje ) text

Styl Čchen

Styl Čchen využívá myšlenky k vedení energie a tuto energii potom k pohybu těla. Pokud je vnitřní energie v klidu, pak se tělo nehýbá a je také v klidu. Když se vnitřní energie pohne, tělo ji svým pohybem následuje. Vnitřní energie řídí pohyb a tvaruje jeho vnější podobu, přičemž horní i dolní část těla neustále vedou a zároveň následují jedna druhou. Při všech pohybech slouží pas jako osa, a to od začátku až do konce cvičení, bez známky odporu, naprosto přirozeně. Tělo se otáčí lehce a pohyb končí tiše. Nejlépe se tak trénuje gongfu nohou, které jako by "zapouštěly kořeny", volný pohyb boků a volná cirkulace vnitřní energie (Čchi). Cvičením se Čchi dostává do stavu jakéhosi "přetékání". Zrodí-li se v hlavě myšlenka, vnitřní energie ji vede k cíli.

Chen Taijiquan obsahuje v sestavách i těžší pohyby jako skoky a podmety, ale jeho krása spočívá v tom, že si cvičenec může sám zvolit náročnost cvičení a přizpůsobit ho svému věku a zdravotnímu stavu.

Zakladatelé
Chen Wangting (1600 - 1680) (9. generace rodiny Chen - zakladatel Taijiquan),
Založení je připisováno bojovníkovi Chen Wantingovi, strážci u dvora v 17. století, pocházející z místa, které dnes známe jako vesnici Čchen-ťia-kou.

Jeho odkaz lze shrnout do několika bodů:
  • spojil bojová umění s technikami Daoyin (koncentrované vynaložení vnitřní síly) a Tuna (cvičení hlubokého dechu)
  • použil teorii Jingluo z tradiční čínské medicíny společně s krouživými a obloukovými pohyby
  • vytvořil párové cvičení Přetlačování rukama a cvičební postupy pro boj s kopím
  • rozvinul teorii o pevnosti skryté za jemností a provádění pohybů, které jsou reakcí na změny protivníkovi taktiky
Charakteris-
tické rysy
Kombinace měkkých a tvrdých prvků, výrazný pohyb boků.
Útočný a obranný smysl těchto forem je v nich většinou skryt a navenek se neprojevuje. To často navozuje klamnou představu, že tento styl boje se více podobá rybaření než bojovému umění.
Postoje, pohyby
nízké, hedvábně se vlnící a výbušné
Držení těla je vzpřímené, postoj pevný a stabilní (přesněji připravený proti útoku z osmi směrů). Na těle je "pět oblouků", které umí zadržovat a uvolňovat energii.
Provedení
Nepravidelné (střídající se rychlé a pomalé pohyby). Návaznost pomalých (měkkých) a rychlých (tvrdých) akcí. Vyniká svou jemností a uvolněností těla bez použití pevné síly.
Ťing-luo a krouživé pohyby
Použití teorie ťing-luo společně s krouživými a obloukovými pohyby.
Chen Wangting vytvořil vzájemně propojené krouživé a obloukové pohyby, které jsou jemné a pěkné na pohled. Zároveň velmi dobře korespondují s Ťing-luo teorií tradiční čínské medicíny. Taijiquan obsahuje točivé, spirálovité pohyby, které se střídavě rozvíjejí a opět uzavírají, mohou být stažené či volné, pevné nebo jemné.