Display je moc malý. Hra nelze spustit.
Start
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Název projektu: Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016963

Licence Creative Commons
Člověče, nauč se! , jehož autorem je F POINT z. s. , podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://fpoint.cz/hry/clovece/index.html