Ostatní pracovní listy - F POINT

Ostatní pracovní listy

1. Volnočasové aktivity
2. Oblečení
3. Potraviny a stolování
4. Přídavná jména (jednotné číslo)
5. Přídavná jména (množné číslo)
6. Přídavná jména - stupňování
7. Slovesa - přítomný čas
8. Slovesa - minulý a budoucí čas
9. Zájmena osobní a ukazovací
10. Zájmena přivlastňovací
11. Číslovky
12. Rozumíme penězům