Pracovní listy - Cizinec ve třídě - F POINT

Cizinec ve třídě

Interaktivní pracovní listy

Gramatika

G01 - Abeceda
G02 - Osobní zájmena
G03 - Sloveso mít

Slovní zásoba

S01 - Rodina
S02 - Lidské tělo
S03 - Město
S04 - Doprava
S05 - Třída
S06 - Náš dům
S07 - Povolání
S08 - Oblečení
S09 - Barvy, vzory
S10 - Kalendář
S11 - Jídlo
S12 - Počítání

Fráze

F01 - Seznámení
F02 - Můj den
F03 - Volný čas